Finance Artikelen

Alles over boekhouding, leasen, beleggen en internetbankieren

Hoe belangrijk is de aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

5 min gelezen

We zullen je naar alle waarschijnlijkheid helemaal niets nieuws vertellen wanneer we zeggen dat we als mensen tijdens ons leven ontzettend waakzaam moeten zijn voor de aansprakelijkheden waar we tegenaan zouden kunnen lopen. Voor heel wat van deze aansprakelijkheden of risico’s geldt dat we er eigenlijk niet zoveel tegen kunnen ondernemen. Voor anderen geldt dan weer dat we ons er eigenlijk uitstekend tegen kunnen verzekeren. Het afsluiten van een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering kan op dit vlak dan ook een zeer interessante meerwaarde betekenen. Wil jij graag meer te weten komen over dit type verzekering? Blijf dan zeker verder lezen.

Voor welke zekerheden zorgt de aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer je als persoon te maken krijgt met een bepaalde aansprakelijkheid is het zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de (financiële) gevolgen hiervan ontzettend groot kunnen zijn. Hoe groot is uiteraard afhankelijk van het specifieke schadegeval in kwestie evenals de kosten die daaruit voortvloeien. Wanneer we je zeggen dat de gemiddelde dekking van een aansprakelijkheidsverzekering boven het miljoen euro is gelegen kan dit echter reeds een goede indicatie geven. Dit maakt meteen duidelijk dat verder blijven lezen zeker belangrijk kan zijn. 

Er zijn verschillende situaties waarin een aansprakelijkheidsverzekering tussenkomst kan verlenen in geleden schade. In eerste instantie is dit het geval wanneer je bijvoorbeeld spullen huurt van een vriend of familielid. Stel bijvoorbeeld dat je voor een bepaald project of een bepaalde taak een laptop hebt gehuurd van een goede vriend of een familielid. Tijdens deze huurperiode laat je het toestel echter uit je handen vallen waardoor het in honderd stukken uit elkaar spat. Het spreekt voor zich dat je vriend of familielid zijn of haar toestel vergoed zal willen zien worden. In dit geval hoef je niet zelf voor de kosten op te draaien, maar kan je ervoor kiezen om dit in te geven in je verzekering.

Ook schade aan een persoon kan worden gedekt

Het spreekt voor zich dat de aansprakelijkheidsverzekering niet alleen paar tussenkomst biedt in de situatie zoals hierboven omschreven. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat ze zorgt voor een dekking wanneer er sprake is aan ontstane schade aan derde personen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een persoon die struikelt over een losliggende kabel of een tuinslang in jouw tuin. Wanneer deze persoon daarover valt en vervolgens zijn voet of been breekt zullen de kosten die hieruit voortvloeien op jou worden verhaald. Ook in deze situatie zal je best blij kunnen zijn dat je beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Vooral voor deze kosten geldt dat ze erg hoog kunnen uitvallen. Zorg er dus voor dat je hier financieel altijd tegen gewapend bent. 

Wie kan er door deze verzekering allemaal worden gedekt?

De aansprakelijkheidsverzekering kan op verschillende manieren worden afgesloten. Om te beginnen bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten enkel en alleen voor de persoon die ze heeft afgesloten. Wanneer je bijvoorbeeld vrijgezel bent kan dit prima werken. Het wordt echter een compleet ander verhaal wanneer je samenwoont met een partner en kinderen hebt. In dat geval is het namelijk niet meer dan logisch dat je alle leden van het gezin onder de polis verzekerd zal willen maken. Dat is perfect mogelijk. In dit geval is er sprake van een zogenaamde gezinspolis. Er dient dan slechts één verzekeringspremie te worden betaald waarmee vervolgens alle leden van het gezin zijn verzekerd. Dit kan uiteraard ontzettend interessant zijn. 

Ook je huisdieren kunnen mee gedekt worden!

Het klinkt misschien op het eerste zicht een beetje vreemd, maar je kan er als verzekeringnemer bij een aansprakelijkheidsverzekering eveneens voor kiezen om je huisdieren mee te laten verzekeren. Het belang hiervan hoeft eigenlijk zeker niet te worden onderschat. In de praktijk is het namelijk zo dat er niet sprake schadegevallen voorkomen waarbij de veroorzaker een kat of een hond is. Ook de schade die hieruit voortvloeit zou zomaar eens behoorlijk stevig kunnen zijn met alle kosten van dien. Zorg er dus met andere woorden altijd voor dat je als eigenaar van één of mogelijks zelfs meerdere huisdieren ook deze mee laat opnemen in de verzekering. Op deze manier zal je immers kunnen vaststellen dat je alleen maar op een nog betere bescherming zal kunnen rekenen. 

Moet je deze verzekering verplicht afsluiten?

Sowieso geldt voor ons land dat de overheid ervoor heeft gekozen om zeer weinig verzekeringen bij wet te verplichten. Voor particulieren geldt dit eigenlijk alleen maar voor de zogenaamde zorgverzekering evenals voor de WA-verzekering voor gemotoriseerde voertuigen. Voor deze laatste geldt uiteraard dat ze eveneens een aansprakelijkheidsverzekering is, maar haar exacte karakter is toch een beetje anders in vergelijking met de algemene aansprakelijkheidsverzekering waar we het hier op deze pagina over hebben. In ieder geval hoeft deze verzekering niet verplicht te worden afgesloten. Toch benadrukken verzekeraars het belang van deze zeer belangrijke verzekering. 

Dat de aansprakelijkheidsverzekering van cruciaal belang kan zijn voor iedereen blijkt wel uit de waarde die ze gemiddeld weet in te dekken. Wanneer je even de polisvoorwaarden van verschillende van deze verzekeringen gaat raadplegen zal je dan ook tot de vaststelling komen dat de gemiddelde gedekte waarde ergens rond het miljoen euro of hoger is gelegen. Stel je maar eens voor hoe je het in de praktijk voor mekaar zou moeten krijgen om zo’n bedrag op te hoesten. Het spreekt voor zich dat dit voor het overgrote merendeel van de Nederlanders werkelijk onmogelijk is. 

De aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is dus zeker interessant!

Het feit dat je op deze pagina terecht bent gekomen maakt duidelijk dat ook jij erover nadenkt om de aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Het is in het leven van ons mensen ontzettend belangrijk om ons zo goed mogelijk te wapenen tegen verschillende risico’s waar we mee geconfronteerd kunnen worden. Voor heel wat van dergelijke risico’s geldt dat we daar eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Voor degene die dat wel is het dan bijvoorbeeld mogelijk om de aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Vergis je bovendien ook niet, het hoge gedekte bedrag zorgt er zeker niet voor dat ook de verzekeringspremie zeer hoog zal zijn gelegen, integendeel. In de praktijk valt het met deze premie dan ook echt uitstekend mee.

Meer informatie nodig voordat je een keuze maakt? Klik hier.