Finance Artikelen

Alles over boekhouding, leasen, beleggen en internetbankieren

WOZ waarde Arnhem te hoog?

3 min gelezen

De gemeente Arnhem stuurt ieder jaar een brief met daarin de nieuwe vastgestelde WOZ waarde Arnhem voor dat jaar. Voor veel mensen is dit even slikken, omdat de waarde soms hoog wordt vastgesteld. Maar wat is de WOZ nou eigenlijk en wat wordt er mee gedaan? En kan ik eigenlijk iets doen tegen deze beslissing van de gemeente?

Wat is WOZ?

De afkorting WOZ staat voor Wet (waardering) Onroerende Zaken. De vastgestelde WOZ-waarde laat de geschatte marktwaarde van de woning zien op 1 januari van het voorgaande jaar. Toch hangt er meer af van de vastgestelde WOZ waarde Arnhem. De WOZ-waarde die vastgesteld is voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerenderuimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB).

Bezwaar WOZ waarde Arnhem maken

Ondanks dat er veel mensen in Nederland zijn (maar liefst 30%) die het niet eens zijn met de hoogte van de vastgestelde WOZ waarde Arnhem door de gemeente, gaan er maar weinig mensen ook daadwerkelijk in bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te noemen.

Na de termijn

Een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ waarde Arnhem moet ingediend worden bij de gemeente Arnhem. Je kunt niet het hele jaar door in bezwaar gaan tegen de beslissing van de gemeente. Een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ waarde dient namelijk ingediend te worden binnen zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking van de gemeente. Wanneer het bezwaarschrift na deze termijn van zes weken pas wordt ingediend, wordt het bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen door de gemeente. Zorg er daarom voor dat je op tijd je bezwaarschrift indient bij de gemeente Arnhem tegen de vastgestelde WOZ waarde Arnhem.

Lukt niet

Naast de termijn is er nog een andere reden waarom mensen vaak niet in bezwaar gaan tegen de beslissing van de gemeente. De reden is namelijk dat veel mensen bang zijn dat een procedure veel tijd gaat kosten. Daarnaast weten mensen vaak niet hoe de procedure precies werkt en vinden zij het daarom te omslachtig en ingewikkeld. Wanneer dit het geval is kun je hulp inschakelen tijdens deze procedure. Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus die voor jou het werk uit handen kunnen nemen. Op deze manier kun je toch in bezwaar gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde Arnhem, maar kost het jou geen tijd en moeite.

‘Wordt toch niets mee gedaan’

Tot slot speelt er nog een andere reden een grote rol. Dit is namelijk dat veel mensen denken dat er toch niets wordt door de gemeente gedaan met een ingediend bezwaarschrift. Dit is niet waar. Als een bezwaarschrift binnen de termijn van zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking wordt ingediend, wordt deze altijd bekeken en in behandeling genomen. Ook blijkt dat het bezwaarschrift in het grootste aantal van de gevallen zelfs gegrond wordt verklaard. Dit wil zeggen dat de gemeente het eens is met het bezwaarschrift en akkoord gaat met het verlagen van de WOZ waarde Arnhem van jouw woning. Dit betekent niet alleen dat de WOZ waarde van jouw woning omlaag gaat, ook de kosten voor de belastingen en gemeentelijke heffingen zullen omlaag worden bijgesteld. Dit betekent dat de kosten voor jou als woningbezitter dus omlaag gaan, wat natuurlijk een voordeel is. Laat bezwaarmaker je helpen bij het WOZ bezwaar maken.